OVTTASBARGOGUOIMMIT

Iešguđetlágan ovttasbargoprošeavttat buktet ollu ivnni medialinjá oahpuide. Go bargá, de oahppá ja máhttá – seammás beassá oahpásmuvvat báikkálaš dáhpáhusaide ja olbmuide. Medialinjá studeanttat leat stuorra rollas dain dáhpáhusain, mat ordnejuvvojit Anáris.

 

Sajos 

Mediasuorggi oahpahus lea sámekulturguovddáš Sajosis Juvdujoga gáttis. Sajos lea Suoma sápmelaččaid hálddahusa ja kultuvrra guovddáš ja maiddái Sámediggi čoahkkana doppe.
Kulturguovddáš Sajosis lea maid girjerádju. Sajos lea báiki gos kultuvrrat deaivvadit ja doppe ordnejuvvo olu iešguđetlágan dáhpáhusat, ovdamearkka dihte ealligovat, seminárat ja musihkkadáhpáhusat.

Ijahis idja

Čakčat go oahput álget, besset medialinjá studeanttat dalán bargat Ijahis Idja -musihkkafestiválas . Festivála ordnejuvvo jahkásaččat Sajosa šiljus ja dáhpáhusa prográmmas leat árbevirolaš ja ođđaáigásaš sámemusihkka, eamiálbmotgussii loaiddasteamit, klubba-eahkedat ja maid mánaide dárkkuhuvvon prográmma. Ijahis Idja lea Suoma áidna sámemusihkkafestivála ja medialinjá studeanttat fuolahit dáhpáhusa livestream-sáddagis.

Skábmagovat

Ođđajagemánus Anáris lágiduvvo álgoálbmogiid filbmafestivála Skábmagovat, gos čájehuvvojit sámiid ja eará eamiálbmogiid filmmat. Filmmaid čájehit  Siidda ja Sajosa auditorian sihke muohttagis huksejuvvon Guovssahasteáhteris. Medialinjá oahppit fuolahit festivála teknihkas.

YLE Sápmi

YLE Sápmi buvttada sámegielat sisdoaluid rádioi, televišuvdnii ja internehttii. Sámi oahpahusguovddáža mediasuorggi oahppit buvttadit animašuvnnaid Yle Sámi Unna Junná  mánáidprográmmii.

Siida

Sámemusea Siida lea guovddáš deaivvadanbáiki Anáris. Siida rahpá lása sámiid kultuvrii ja Davvi-Lappi lundui. Siiddas leat Suoma sámiid álbmotmusea ja Meahciráđđehusa luondduoguovddáš.  

Siidda vuođđočájáhus fállá olu dieđuid sámeguovllu historjjás ja kultuvrras. Siiddas sáhttá maid oahpásmuvvat iešguđetlágan molsašuvvi čájáhusaide. Čájáhusaid lassin Siiddas ordnejuvvojit kultur- ja luonddudáhpáhusat sihke seminárat. Olgomuseas, mii lea rabas geassit, sáhtát oahpásmuvvat iešguđetlágan sápmelaš ássanvugiide.